Công bố Giải thưởng Tuần 1

THÔNG BÁO 
Kết quả Tuần 1 – Cuộc thi trực tuyến “Lịch sử kháng chiến chống Pháp” trong các trường học trên địa bàn huyện Sóc Sơn
—–

Thực hiện Kế hoạch số 206-KH/HU ngày 12/4/2024 của Huyện ủy Sóc Sơn về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử kháng chiến chống Pháp” trong các trường học trên địa bàn huyện. Qua triển khai, tuần 1 (24/4-30/4/2024) chủ điểm: “Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta” gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, 01 câu hỏi dự đoán, thu hút 100% các trường TH, THCS, THPT, TTGDNN-GDTX tham gia với 28.917 người (gần 35% tổng số học sinh, giáo viên trong toàn huyện).

Với kết quả này, bước đầu thấy được ý thức, trách nhiệm, thái độ tích cực tham gia Cuộc thi của các nhà trường, thầy, cô giáo và các em học sinh.

Nhiều trường học có tỷ lệ giáo viên, học sinh tham gia đông như: Trường Tiểu học Phú Minh: 1.995; THPT Đa Phúc: 1.976; THPT Sóc Sơn: 1.812; THPT Trung Giã: 1.605; THCS Mai Đình: 1.383; THPT Minh Phú: 1.278; THCS Bắc Phú: 1.180. Tuy nhiên, qua tổng hợp, còn nhiều trường học có số giáo viên, học sinh tham gia rất ít như: trường THCS Xuân Giang: 7; THPT Kim Anh: 4; Tiểu học Tân Dân A: 3; THCS Xuân Thu: 2; THPT Xuân Giang: 2…

Theo thống kê, BTC Cuộc thi công bố kết quả đoạt giải Tuần 1 như sau:
– Giải tập thể: Trường Tiểu học Phú Minh.
– Giải cá nhân:
+ Giải Nhất: Em: Vũ Quốc Huy – Lớp 8A, Trường THCS Phú Cường; Email: haiduc@fmail.vnn.vn
+ Giải Nhì: Thầy: Nguyễn Văn Minh – Giáo viên, Trường THCS Phú Cường; Email: haiduc@fmail.vnn.vn
+ Giải Ba: Em: Vũ Mạnh Quân – Lớp 8A, Trường THCS Phú Cường; Email: haiduc@fmail.vnn.vn

Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông báo kết quả triển khai và công bố giải thưởng tuần 1 (24/4-30/4/2024) cuộc thi trực tuyến “Lịch sử kháng chiến chống Pháp” trong các trường học trên địa bàn huyện Sóc Sơn để các trường biết, tiếp tục triển khai Cuộc thi ở các tuần tiếp theo theo đúng Kế hoạch của Huyện ủy./.

Trân trọng!

Xem THÔNG BÁO – Kết quả Tuần 1 – Cuộc thi trực tuyến “Lịch sử kháng chiến chống Pháp” đầy đủ tại đây.