CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU

LỊCH SỬ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP

Chào mừng 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 70 năm giải phóng Thủ đô Hà Nội, đặc biệt 70 năm Hội nghị Quân sự Trung Giã, Huyện ủy Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Lịch sử kháng chiến chống Pháp” trong các trường THPT, THCS, Tiểu học và Trung tâm GDNN – GDTX huyện.

          24/04/2024 – 21/05/2024

          Hình thức thi Online

Bắt đầu thi Thể lệ cuộc thi

Cơ cấu giải thưởng

GIẢI CÁ NHÂN

Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải cho 03 cá nhân có kết quả thi tốt nhất theo tuần 

GIẢI TẬP THỂ

Ban Tổ chức Cuộc thi trao 01 giải đặc biệt dành cho đơn vị có số lượng thí sinh tham gia thi nhiều nhất mỗi tuần

GIẢI CÁ NHÂN

Ban Tổ chức Cuộc thi trao 06 giải cá nhân cho 06 cá nhân có thành tích thi đạt điểm trung bình cao nhất trong 04 tuần ở phần trắc nghiệm và bài tự luận đạt chất lượng tốt, đúng qui định, có sáng kiến, giải pháp cụ thể, có tính ứng dụng cao trong tuyên truyền, giảng dạy, học tập lịch sử nói chung, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương nói riêng.

GIẢI TẬP THỂ

Ban Tổ chức Cuộc thi trao 06 giải tập thể cho các đơn vị tích cực tham gia chỉ đạo, phát động tổ chức Cuộc thi, có số lượng thí sinh tham gia Vòng thi trực tuyến nhiều nhất và đạt chất lượng bài thi tự luận tốt nhất

Nội dung cuộc thi

Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu

Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc Việt Nam

Chú trọng sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu

Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp của quân dân huyện Sóc Sơn

Chú trọng sự kiện Hội nghị Quân sự Trung Giã, gương hy sinh của Anh hùng Trần Thị Bắc

Thể lệ cuộc thi

Đối tượng dự thi

Giáo viên và học sinh các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, THCS, Tiểu học trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Hướng dẫn thi

Tài liệu tham khảo

– Lịch sử thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.
– Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân huyện Sóc Sơn (1930 – 2010), NXB Chính trị – Hành chính, xuất bản năm 2010.
– Thông tin, sự kiện được đăng tải trên trang “Sóc Sơn quê mình”.

– Địa chí huyện Sóc Sơn, NXB Thời Đại, xuất bản năm 2014.
– Đất và Người Sóc Sơn, NXB Lao Động, xuất bản năm 2015
– 03 Tập bài giảng “Lịch sử địa phương Sóc Sơn” cùng với tập tài liệu dành cho giáo viên và tài liệu tham khảo cho học sinh, NXB Văn học, xuất bản năm 2012.

– Lịch sử Đảng bộ xã Trung Giã (1930 – 2020), NXB Dân Trí, xuất bản năm 2022.
– Lịch sử Đảng bộ xã Phù Linh (1930 – 2012), NXB Thời Đại, xuất bản năm 2013.
– Lịch sử Đảng bộ xã Phù Lỗ (1930 – 2012), NXB Văn hóa thông tin, xuất bản năm 2013.

Đối tượng thi

Giáo viên và học sinh các trường THPT (cả công lập và dân lập); Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; THCS, Tiểu học trên địa bàn huyện

Tài liệu tham khảo

– Lịch sử thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.
– Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân huyện Sóc Sơn (1930 – 2010), NXB Chính trị – Hành chính, xuất bản năm 2010.
– Địa chí huyện Sóc Sơn, NXB Thời Đại, xuất bản năm 2014.
– Đất và Người Sóc Sơn, NXB Lao Động, xuất bản năm 2015
– 03 Tập bài giảng “Lịch sử địa phương Sóc Sơn” cùng với tập tài liệu dành cho giáo viên và tài liệu tham khảo cho học sinh, NXB Văn học, xuất bản năm 2012.
– Thông tin, sự kiện được đăng tải trên trang “Sóc Sơn quê mình”.
– Lịch sử Đảng bộ xã Trung Giã (1930 – 2020), NXB Dân Trí, xuất bản năm 2022.
– Lịch sử Đảng bộ xã Phù Linh (1930 – 2012), NXB Thời Đại, xuất bản năm 2013.
– Lịch sử Đảng bộ xã Phù Lỗ (1930 – 2012), NXB Văn hóa thông tin, xuất bản năm 2013.

HƯỚNG DẪN THI

vÒNG THI TRỰC TUYẾN

Bạn vui lòng tạo tài khoản thi tại mục Đăng ký trước khi Vào thi lần đầu tiên. Trong các lần thi tiếp theo, bạn thực hiện Đăng nhập để Vào thi

24/04 – 30/04

Bắt đầu thi sau

 
 
Vào thi

01/05 – 07/05

Bắt đầu thi sau

 
 
Vào thi

08/05 – 14/05

Bắt đầu thi sau

 
 
Vào thi

15/05 – 21/05

Bắt đầu thi sau

 
 
Vào thi

Đơn vị tổ chức