Nếu chưa có tài khoản, bạn vui lòng tạo tài khoản thi tại mục Đăng ký trước khi Vào thi lần đầu tiên. Trong các lần thi tiếp theo, bạn thực hiện Đăng nhập để Vào thi


Rất tiếc, bạn không thể làm bài thi do thời gian truy cập nằm ngoài khoảng thời gian cho phép tham gia thi. Vui lòng chọn đúng vòng thi đang diễn ra.


Bảng xếp hạng kết quả thi tuần 1

Hạng 1 Nguyễn Tiến Minh 100% OR 100 Points
Hạng 2 Tạ Thị Thu phương 100% OR 100 Points
Hạng 3

Trần Phương Trâm

100% OR 100 Points
Hạng 4 Phạm Thúy Hằng 100% OR 100 Points
Hạng 5

Đồng Gia Huy

100% OR 100 Points
[wordpress_file_upload]